Paparan berikut adalah merupakan tempat-tempat atau lokasi menarik yang terdapat disekitar Bandaraya Alor Setar, Kedah. Tempat paling terkenal dan tidak asing adalah seperti Masjid Zahir, Menara Alor Setar dan Tanjung Chali yang menjadi mercu utama dan sejarah di negeri ini.

Lokasi: Alor Setar

menarikdi.com